Uwaga ósmoklasiści!!!

25 maja 2021 / Piotr Cała , ks. Wojciech Winkler

Termin tegorocznego bierzmowania ósmoklasistów został wyznaczony na czwartek 10 czerwca 2021r. Szafarzem sakramentu bierzmowania będzie biskup Adam Wodarczyk.

Każdy ósmoklasista zainteresowany przyjęciem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej powinien zgłosić chęć przyjęcia na adres mailowy: osmapodstawowa18@wp.pl

W mailu powinien podać:

1. swoje imię i nazwisko

2. datę i miejsce urodzenia

3. imie wybrane do bierzmowania

4. imię i nazwisko swojego świadka do bierzmowania