Zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania

2019-01-10, 00:00

Cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania trwa obecnie trzy lata - obejmuje szóste, siódme i ósme klasy szkoły podstawowej. Pierwsze dwa lata są przygotowaniem dalszym (szósta i siódma), natomiast ósma klasa podstawówki jest już bezpośrednim czasem przygotowania zarówno na katechezie szkolnej jak i formacji przyparafialnej. Każdy kandydat do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej otrzymuje na początku formacji (pierwszy rok przygotowania dalszego) „indeks kandydata do bierzmowania”. W indeksie kandydat potwierdza podpisem osoby odpowiedzialnej swoją obecność na comiesięcznej spowiedzi oraz poszczególnych nabożeństwach i spotkaniach. Przez wszystkie trzy lata przygotowania kandydat gromadzi obrazki z niedzielnych Mszy Świętych. Jeśli uczestniczy we Mszy Świętej lub nabożeństwach poza parafią, zabiera ze sobą indeks i prosi o potwierdzenie swojej obecności w parafii uczestniczenia.

Trzeci rok formacji rozpoczyna się od złożenia deklaracji – prośby o przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Kandydaci zostają podzieleni na grupy, które są formowane przez animatorów kierowanych przez kapłana. Grupy spotykają się ze swoim animatorem raz w miesiącu, w ustalonym przez siebie terminie, natomiast wszystkie grupy gromadzą się każdego miesiąca na Mszy Świętej pierwszopiątkowej.

Weryfikacja indeksu odbywa się na końcu ostatniego roku przygotowania, przed uroczystością przyjęcia sakramentu bierzmowania, którego termin ustala ksiądz Biskup.

Nabożeństwa, które obowiązują poszczególne etapy przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (numery oznaczają ilość nabożeństw):

Nabożeństwa

I rok
(klasy szóste)

II rok
(klasy siódme)

III rok
(klasy ósme)

Różaniec

4

5

6

Roraty

3

3

3

Droga Krzyżowa

1

1

2

Gorzkie Żale

1

1

2

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

Majowe

4

5

6

Jeśli Kandydat zaniedbał powyższe nabożeństwa w przygotowaniu dalszym powinien to nadrobić, aby suma końcowa wszystkich nabożeństw była zgodna z powyższą tabelą.