Oaza - rejon Boguszowice

2010-11-10, 15:52

Kochani Oazowicze Rejonu Boguszowice !!!

U progu nowego roku formacyjnego pragniemy zaprosić Was na Pierwszy Dzień Wspólnoty, by wraz z wszystkimi wspólnotami naszego rejonu dziękować Panu Bogu za dar tegorocznych rekolekcji i prosić o łaski potrzebne nam na rozpoczynający się rok formacji.

Nasze spotkanie odbędzie się w sobotę 4.10. br. w parafii pw. Św. Barbary  w Boguszowicach Osiedlu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich moderatorów, animatorów, uczestników oraz rodziny Domowego Kościoła – niech nikogo nie zabraknie !

Plan Dnia Wspólnoty:

16.45.  Modlitwa na rozpoczęcie.

Nabożeństwo włączenia do deuterokatechumenatu (prosimy, by mieć ze sobą Pismo Święte)

Okazja do spowiedzi / osobista adoracja Jezusa Eucharystycznego

18.00. EUCHARYSTIA (parafialna/ osoby chętne do służby przy ołtarzu – prosimy zabrać swoje stroje)

19.00. „Radość Ewangelii w Ugandzie” – konferencja

Agapa

Z radością informujemy, że od dnia 1 września 2013 nowym moderatorem rejonowym został ks. Sławomir Tyburski - wikariusz parafii pod wezwaniem św. Barbary w Rybniku Boguszowicach - Osiedlu. Nową moderatorką parafii pw. św. Barbary została Maria Sulwierska. Dotychczasowemu moderatorowi rejonowemu ks. Wojciechowi Kamczykowi w imieniu wszystkich wspólnot oazowych dziękujemy! Dziękujemy także byłej moderatorce w parafii pw. św. Barbary - Natalii Sulwierskiej za jej wszelkie dobro wyświadczone naszej wspólnocie oazowej! Wszystkich obejmujemy naszą modlitwą!